Nieuws

British Carparts Day 2020

Noteer alvast in je agenda, de British Carparts Day 2020 op 25 oktober 2020, met nog meer m2, nog meer deelnemende clubs en voor clubleden nog steeds gratis.

Onder deze link een leuk filmpje over het Rollend Engels Erfgoed.

De MGATO

De MG A-Type & Magnette Owners Club Holland (MGATO) is opgericht op 1 oktober 1973 en is een landelijk georganiseerde club van MGA en MG Magnette eigenaren en sympathisanten en heeft ten doel:

  1. Het bezitten,  restaureren  en in stand houden  van de types MGA en MG-Magnette’s; 
  2. Het bijeenbrengen van de eigenaren van deze types op basis van
  3.  Het verzamelen en delen  van productinformatie, zowel technisch als informatief;
  4. Het verschaffen van informatie,  advies en ondersteuning aan de leden betreffende verenigingszaken,  technische onderwerpen, evenementenorganisatie e.d.;
  5.  Het organiseren van toerritten en activiteiten en deelnemen aan evenementen. 

De vriendschappelijke verhoudingen binnen de vereniging zijn kenmerkend voor de MGATO. Nieuwkomers worden direct opgenomen binnen de vriendenkring die de club is en er wordt tussen de leden geen onderscheid gemaakt. Iedereen is gelijk en heeft dezelfde rechten. 

Website: www.mgato.nl

Email: info@mgato.nl

Facebook:MG A-Type & Magnette Owners Club Holland (MGATO)

De organisatoren

Leo Dorjee / Jan van Asperen